திருப்பாவை
பன்னிரு ஆழ்வார்கள் - ஸ்ரீ வில்லிப்புத்தூர் ஆண்டாள்
பாண்டிய தேசத்து ஸ்ரீ வில்லிப்புத்தூரில், பெரியாழ்வாரின் துளஸித்தோட்டத்தில், பூமாதேவியின் அவதாரமாய்; திருவாடிப்பூரத்தில், கோதையாய் அவதரித்து, ஸ்ரீ ரங்கநாதரையே மனதால் வரித்து, தினம் தினம் அணிந்து அழகு பார்த்து சூடிக்களைந்த மாலைகளையே ரங்கனுக்கு மாலையாக்கிய, கோதையே... more
Thiruppavai 25
oruththi magana:y pirandu o:riravil... more
திருப்பாவை 24
அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய் அடிபோற்றி சென்றங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் திறல்போற்றி... more
திருப்பாவை 23
மாரி முலைமுழஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று தீவிழித்து... more
திருப்பாவை 22
அங்கண்மா ஞாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்துநின் பள்ளிக்கட் டிற்கீழே... more
திருப்பாவை 21
ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால்சொரியும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள்... more
திருப்பாவை 20
முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன்சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயிலெழாய்!... more
திருப்பாவை – 19
குத்து விளக்கு எரிய, யானைத் தந்தத்தினால் செய்த கால்களையுடைய கட்டிலின் மேல், மெத்தென இருக்கும் பஞ்சு மெத்தையின் மேல் ஏறி,... more
12
 
 
 
 
Photo Gallery
 
Videos